Algemene voorwaarden Real Military Bootcamp, en aanverwante lessen.
1. Real Military Bootcamp behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren of locatie te veranderen

2. Real Military Bootcamp behoudt het recht bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, een training te annuleren.

3. 'Dit geschiedt via Overschrijving naar Real Military Bootcamp rekeningnummer NL16KNAB0605217246 (onder vermelding van het type les en je naam): tenzij anders is overeengekomen.

4. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op je lessen, in geval van regel 2 word de betaalde les op een ander datum en tijdsstip kosteloos gegeven. 

5. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Real Military Bootcamp bewaard zullen worden. Real Military Bootcamp verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

6. Deelname aan een training van Real Military Bootcamp geschiedt geheel op eigen risico. Real Military Bootcamp is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Real Military Bootcamp niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Real Military Bootcamp georganiseerde activiteiten. Voor deelname aan de trainingen geldt een minimum leeftijd van 17 jaar.

7. Een training van Real Military Bootcamp is intensief en in sommige gevallen blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of ernstig overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, adviseert Real Military Bootcamp eerst een bezoek aan de (sport)arts.

8. 'Gereserveerde tijd voor een Bootcamp-training welke niet tenminste zes uur van tevoren is geannuleerd, wordt in rekening gebracht.

9. Real Military Bootcamp behoudt het recht om naar zijn beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

10. Je verklaart met ingang van heden, geheel op eigen risico en eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van Real Military Bootcamp

11. Je verklaart dat je voor dergelijke trainingen een eigen risico verzekering hebt afgesloten, of zal afsluiten, of dat je dusdanig verzekerd bent dat je voor een eventueel ongeval (inzake materiele, lichamelijke, of geestelijke schade) genoegzaam verzekerd bent.

12. Real Military Bootcamp behoud het recht verandering aan te brengen in de bovenstaande beleidsnormen.